REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4078 
(13) C1

(21) a 2010 0069
(22) 21.05.2010

(41) 
(45)  30.11.2010
(47)  31.07.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.05.2013
(51) 
Int. Cl: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/10 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
Titular(i):   PRIDA Ivan, MD;
Inventator(i):  PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA Alla, MD; VACARCIUC Liviu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   PRIDA Ivan, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinului din materie primă cu aciditate majorată
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.09.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.09.235 €2010.05.21 - 2011.05.21
22010.09.235 €2011.05.21 - 2012.05.21
32012.05.145 €2012.05.21 - 2013.05.21
A fost valabil pînă la 2013.05.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.11.30 BOPI nr.11.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: