REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4084 
(13) C1

(21) a 2010 0080
(22) 01.07.2010

(41) 
(45)  31.12.2010
(47)  31.07.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.07.2015
(51) 
Int. Cl: C07J 9/00 (2006.01)
C07H 3/06 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ŞVEŢ Stepan, MD; SÂROMEATNICOV Iulia, MD; CHINTEA Pavel, MD; COTENCO Eugenia, MD; MARCENCO-CICANCI Alexandra, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   3-O-α-L-ramnopiranozil(1→4)-α-L-ramnopiranozil(1→4)-β-D-glucopiranozidă-(25R)-5α-colestan,22-keto,3α,16β,26-triol-[26-O-b-D-glucopiranozidă] în calitate de compus ce sporeşte productivitatea şi calitatea fructelor de tomate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.07.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.06.230 €2010.07.01 - 2011.07.01
22011.06.230 €2011.07.01 - 2012.07.01
32011.06.230 €2012.07.01 - 2013.07.01
42011.06.230 €2013.07.01 - 2014.07.01
52011.06.230 €2014.07.01 - 2015.07.01
A fost valabil pînă la 2015.07.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.01.31 BOPI nr.01.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.01.31 BOPI nr.01.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: