REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4086 
(13) C1

(21) a 2010 0098
(22) 08.09.2010

(41) 
(45)  31.12.2010
(47)  31.07.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.09.2016
(51) 
Int. Cl: C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12P 19/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CHISELIŢA Oleg, MD; USATÎI Agafia, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; GULEA Aurelian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    08.09.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.01.270 €2010.09.08 - 2011.09.08
22011.01.270 €2011.09.08 - 2012.09.08
32011.01.270 €2012.09.08 - 2013.09.08
42011.01.270 €2013.09.08 - 2014.09.08
52011.01.270 €2014.09.08 - 2015.09.08
62015.07.1515 €2015.09.08 - 2016.09.08
A fost valabil pînă la 2016.09.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.04.30 BOPI nr.04.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.04.30 BOPI nr.04.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: