REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4121 
(13) C1

(21) a 2010 0101
(22) 16.09.2010

(41) 
(45)  31.07.2011
(47)  29.02.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.09.2017
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/62 (2006.01)
C12N 9/26 (2006.01)
C12N 9/28 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
A23K 1/165 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA SUINELOR "MOLDSUINHIBRID" A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; CLAPCO Steliana, MD; CAISIN Larisa, MD; HAREA Vasile, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA SUINELOR "MOLDSUINHIBRID" A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a complexului celulazo-amilazic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.09.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.01.090 €2010.09.16 - 2011.09.16
22012.01.090 €2011.09.16 - 2012.09.16
32012.01.090 €2012.09.16 - 2013.09.16
42012.01.090 €2013.09.16 - 2014.09.16
52012.01.090 €2014.09.16 - 2015.09.16
62015.09.1615 €2015.09.16 - 2016.09.16
72016.09.1615 €2016.09.16 - 2017.09.16
A fost valabil pînă la 2017.09.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.06.30 BOPI nr.06.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.03.19 BOPI nr.03.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: