REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4108 
(13) C1

(21) a 2010 0105
(22) 27.09.2010

(41) 
(45)  30.04.2011
(47)  30.11.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.09.2015
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07C 215/12 (2006.01)
C07C 215/14 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; DJUR Svetlana, MD; ELENCIUC Daniela, MD; BIVOL Cezara, MD; LOZAN Vasile, MD; BOLOGA Olga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    27.09.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.10.170 €2010.09.27 - 2011.09.27
22011.10.170 €2011.09.27 - 2012.09.27
32011.10.170 €2012.09.27 - 2013.09.27
42011.10.170 €2013.09.27 - 2014.09.27
52011.10.170 €2014.09.27 - 2015.09.27
A fost valabil pînă la 2015.09.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.05.31 BOPI nr.05.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.03.31 BOPI nr.03.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: