REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4127 
(13) C1

(21) a 2010 0109
(22) 06.10.2010

(41) 
(45)  30.09.2011
(47)  30.04.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.10.2015
(51) 
Int. Cl: C07D 213/50 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Utilizare a di( µ -S)-bis {cloro -[1-(piridin-2-il)etanon-4-metiltiosemicarbazonato(1-)]cupru } în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de Staphylococcus aureus
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.10.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.03.150 €2010.10.06 - 2011.10.06
22012.03.150 €2011.10.06 - 2012.10.06
32012.03.150 €2012.10.06 - 2013.10.06
42012.03.150 €2013.10.06 - 2014.10.06
52012.03.150 €2014.10.06 - 2015.10.06
A fost valabil pînă la 2015.10.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.05.31 BOPI nr.05.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.04.30 BOPI nr.04.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: