REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4117 
(13) C1

(21) a 2010 0113
(22) 30.07.2010

(41) 
(45)  31.07.2011
(47)  29.02.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.07.2015
(51) 
Int. Cl: A61K 9/14 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61K 38/01 (2006.01)
A61K 38/02 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  HAGIU Bogdan Alexandru, RO; SANDU Andrei Victor, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; CHIRAZI Marin, RO; MANGALAGIU Ionel, RO; SANDU Ion, RO; CIOBANU Mihail, MD; VASILACHE Viorica, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Pudră cu capacitate hemostatică şi regenerativă (variante) şi procedeu de obţinere a acesteia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2010 0131   Data:   30.07.2010
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    12.10.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.06.220 €2010.07.30 - 2011.07.30
22012.06.220 €2011.07.30 - 2012.07.30
32012.06.220 €2012.07.30 - 2013.07.30
42012.06.220 €2013.07.30 - 2014.07.30
52012.06.220 €2014.07.30 - 2015.07.30
A fost valabil pînă la 2015.07.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.03.31 BOPI nr.03.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.01.31 BOPI nr.01.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: