REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4132 
(13) C1

(21) a 2010 0137
(22) 13.12.2010

(41) 
(45)  31.10.2011
(47)  31.05.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.12.2015
(51) 
Int. Cl: C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/50 (2006.01)
C07C 49/303 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; STRAISTARI Tatiana, MD; POIRIER Donald, CA;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Di( µ -S)-bis { cloro-[fenil(piridin-2-il)metanon-tiosemicarbazonato(1-)]cupru } care manifestă proprietatea de inhibare a proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.12.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.04.020 €2010.12.13 - 2011.12.13
22012.04.020 €2011.12.13 - 2012.12.13
32012.04.020 €2012.12.13 - 2013.12.13
42012.04.020 €2013.12.13 - 2014.12.13
52012.04.020 €2014.12.13 - 2015.12.13
A fost valabil pînă la 2015.12.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.08.31 BOPI nr.08.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.06.30 BOPI nr.06.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: