REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4104 
(13) C1

(21) a 2010 0141
(22) 22.12.2010

(41) 
(45)  31.03.2011
(47)  31.10.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.12.2017
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C12P 23/00 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; MISCU Vera, MD; RUDI Liudmila, MD; CEPOI Liliana, MD; IAŢCO Iulia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDIC Valeriu, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de  algă  Haematococcus pluvialis Flotow sursă de astaxantină
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.12.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.02.215 €2010.12.22 - 2011.12.22
22011.02.215 €2011.12.22 - 2012.12.22
32012.10.175 €2012.12.22 - 2013.12.22
42013.12.115 €2013.12.22 - 2014.12.22
52014.12.245 €2014.12.22 - 2015.12.22
62015.12.2315 €2015.12.22 - 2016.12.22
72016.12.2215 €2016.12.22 - 2017.12.22
A fost valabil pînă la 2017.12.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.07.31 BOPI nr.07.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.07.31 BOPI nr.07.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: