REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4163 
(13) C1

(21) a 2010 0143
(22) 23.12.2010

(41) 
(45)  30.04.2012
(47)  30.11.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.12.2016
(51) 
Int. Cl: A61K 38/36 (2006.01)
A61K 38/46 (2006.01)
A61K 31/167 (2006.01)
A61K 31/525 (2006.01)
A61K 31/095 (2006.01)
A61K 31/25 (2006.01)
A61P 7/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MANIUC Mihail, MD; VALICA Vladimir, MD; PARII Sergiu, MD; ABABII Polina, MD; MOVILĂ Liviu, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Preparat medicamentos sub formă de gel pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.06.2011
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.10.160 €2010.12.23 - 2011.12.23
22012.10.160 €2011.12.23 - 2012.12.23
32012.10.160 €2012.12.23 - 2013.12.23
42012.10.160 €2013.12.23 - 2014.12.23
52012.10.160 €2014.12.23 - 2015.12.23
62015.11.0915 €2015.12.23 - 2016.12.23
A fost valabil pînă la 2016.12.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.06.30 BOPI nr.06.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: