REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4161 
(13) C1

(21) a 2011 0004
(22) 10.01.2011

(41) 
(45)  31.03.2012
(47)  31.10.2012
Brevet valabil 
Valabil până la:  10.01.2021
(51) 
Int. Cl: E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/16 (2006.01)
E04B 1/35 (2006.01)
E04G 9/00 (2006.01)
E04G 9/02 (2006.01)
E04G 9/08 (2006.01)
E04G 11/00 (2006.01)
E04G 11/02 (2006.01)
E04G 11/20 (2006.01)
E04G 11/36 (2006.01)
E04G 11/50 (2006.01)
E04G 11/54 (2006.01)
E04G 11/56 (2006.01)
E04G 15/00 (2006.01)
E04G 15/02 (2006.01)
E04G 17/00 (2006.01)
E04G 17/06 (2006.01)
E04G 17/075 (2006.01)
E04G 21/00 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
Titular(i):   POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, MD;
Inventator(i):  POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, MD; FURDUI Andrei, MD; POPESCU Victor, MD; TANAS Valeria, MD;
Reprezentant:   ŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de executare a construcţiei monolite, a complexului de construcţii monolite şi echipament tehnologic pentru realizarea acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.06.2011
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.02.295 €2011.01.10 - 2012.01.10
22012.02.295 €2012.01.10 - 2013.01.10
32012.02.295 €2013.01.10 - 2014.01.10
42012.02.295 €2014.01.10 - 2015.01.10
52012.02.295 €2015.01.10 - 2016.01.10
62016.03.2222,5 €2016.01.10 - 2017.01.10
72016.03.2215 €2017.01.10 - 2018.01.10
82016.03.2215 €2018.01.10 - 2019.01.10
92016.03.2215 €2019.01.10 - 2020.01.10
102016.03.2215 €2020.01.10 - 2021.01.10
Valabil pînă la 2021.01.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: