REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4177 
(13) C1

(21) a 2011 0006
(22) 14.01.2011

(41) 
(45)  31.07.2012
(47)  28.02.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.01.2019
(51) 
Int. Cl: A61K 31/575 (2006.01)
A61K 31/58 (2006.01)
A61K 39/29 (2006.01)
A61K 39/39 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
C07H 15/24 (2006.01)
C07J 13/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÂNU Constantin, MD; ISAC Marina, MD; CHINTEA Pavel, MD; GURIEV Vladimir, MD; SPÂNU Igor, MD; ŞVEŢ Stepan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de vaccinare contra hepatitei virale B a persoanelor imunocompromise
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.06.2011
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.02.120 €2011.01.14 - 2012.01.14
22013.02.120 €2012.01.14 - 2013.01.14
32013.02.120 €2013.01.14 - 2014.01.14
42013.02.120 €2014.01.14 - 2015.01.14
52013.02.120 €2015.01.14 - 2016.01.14
62015.12.0115 €2016.01.14 - 2017.01.14
72017.03.0215 €2017.01.14 - 2018.01.14
82017.11.2915 €2018.01.14 - 2019.01.14
A fost valabil pînă la 2019.01.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.08.31 BOPI nr.08.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: