REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4185 
(13) C1

(21) a 2011 0020
(22) 03.03.2011

(41)  30.09.2012
(45)  30.11.2012
(47)  30.06.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.03.2016
(51) 
Int. Cl: B23K 9/00 (2006.01)
B23K 9/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TÎRŞU Mihai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru sudare cu arc electric
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.03.2011
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.05.230 €2011.03.03 - 2012.03.03
22013.05.230 €2012.03.03 - 2013.03.03
32013.05.230 €2013.03.03 - 2014.03.03
42013.05.230 €2014.03.03 - 2015.03.03
52013.05.230 €2015.03.03 - 2016.03.03
A fost valabil pînă la 2016.03.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.10.31 BOPI nr.10.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.09.30 BOPI nr.09.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: