REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4267 
(13) C1

(21) a 2011 0023
(22) 16.03.2011

(41)  30.09.2012
(45)  31.12.2013
(47)  30.09.2014
Brevet valabil 
Valabil până la:  16.03.2021
(51) 
Int. Cl: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
B41M 5/24 (2006.01)
Titular(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
Inventator(i):  BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; TIGHINEANU Ion, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54) Titlul:   Marcaj de identificare şi procedeu de formare a acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.05.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.09.030 €2011.03.16 - 2012.03.16
22014.09.030 €2012.03.16 - 2013.03.16
32014.09.030 €2013.03.16 - 2014.03.16
42014.09.030 €2014.03.16 - 2015.03.16
52014.09.030 €2015.03.16 - 2016.03.16
62016.02.1015 €2016.03.16 - 2017.03.16
72017.02.2215 €2017.03.16 - 2018.03.16
82018.02.2045 €2018.03.16 - 2019.03.16
92018.02.2315 €2019.03.16 - 2020.03.16
102018.02.2315 €2020.03.16 - 2021.03.16
Valabil pînă la 2021.03.16
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: