REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4179 
(13) C1

(21) a 2011 0051
(22) 23.05.2011

(41) 
(45)  31.07.2012
(47)  28.02.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.05.2017
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
C07C 311/38 (2006.01)
C07C 311/39 (2006.01)
C07C 311/43 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/63 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compuşi coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.05.2011
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.01.140 €2011.05.23 - 2012.05.23
22013.01.140 €2012.05.23 - 2013.05.23
32013.01.140 €2013.05.23 - 2014.05.23
42013.01.140 €2014.05.23 - 2015.05.23
52013.01.140 €2015.05.23 - 2016.05.23
62016.04.0715 €2016.05.23 - 2017.05.23
A fost valabil pînă la 2017.05.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.11.30 BOPI nr.11.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Inventator
Nr. ,data deciziei9391, 2011.09.09
Date iniţialeGULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD
Date finaleGULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD; CHICAVÎI Victor, MD