REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4190 
(13) C1

(21) a 2011 0065
(22) 16.06.2011

(41) 
(45)  31.12.2012
(47)  31.07.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.06.2016
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 49/78 (2006.01)
C07C 49/807 (2006.01)
C07C 49/92 (2006.01)
C07C 333/22 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/055 (2006.01)
A61K 31/27 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
C07C 45/77 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BÎRSĂ Mihail, RO; GÎNJU Dumitru, RO; JALBĂ Angela, MD; GRAUR Vasile, MD; JULEA Felicia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Inhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de {bis[2-(3,5-dibromo-2-hidroxifenil)-2-oxoetil-piperidin-1-carboditioato(1-)-O,O']cupru}
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.06.2011
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.07.040 €2011.06.16 - 2012.06.16
22013.07.040 €2012.06.16 - 2013.06.16
32013.07.040 €2013.06.16 - 2014.06.16
42013.07.040 €2014.06.16 - 2015.06.16
52013.07.040 €2015.06.16 - 2016.06.16
A fost valabil pînă la 2016.06.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.02.28 BOPI nr.02.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: