REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4208 
(13) C1

(21) a 2011 0088
(22) 12.10.2011

(41) 
(45)  28.02.2013
(47)  30.09.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.10.2016
(51) 
Int. Cl: F25B 29/00 (2006.01)
F25B 30/00 (2006.01)
F25B 30/02 (2006.01)
F25B 41/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ŞIT Mihail, MD; IOIŞER Anatolii, MD; ŞIT Boris, MD; YOSHER Albert, IL;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Pompă de căldură cu tub de vârtejuri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    07.12.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.08.190 €2011.10.12 - 2012.10.12
22013.08.190 €2012.10.12 - 2013.10.12
32013.08.190 €2013.10.12 - 2014.10.12
42013.08.190 €2014.10.12 - 2015.10.12
52013.08.190 €2015.10.12 - 2016.10.12
A fost valabil pînă la 2016.10.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.06.30 BOPI nr.06.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.04.30 BOPI nr.04.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: