REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4166 
(13) C1

(21) a 2011 0108
(22) 16.09.2011

(41) 
(45)  31.05.2012
(47)  31.12.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.09.2018
(51) 
Int. Cl: A01K 67/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
A61P 15/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BORONCIUC Gheorghe, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BÂRCĂ Maria, MD; DIDILICĂ Ina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Stimulator al spermatogenezei la cocoşi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2011 0151   Data:   16.09.2011
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.03.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.10.310 €2011.09.16 - 2012.09.16
22012.10.310 €2012.09.16 - 2013.09.16
32012.10.310 €2013.09.16 - 2014.09.16
42012.10.310 €2014.09.16 - 2015.09.16
52012.10.310 €2015.09.16 - 2016.09.16
62016.09.1615 €2016.09.16 - 2017.09.16
72017.08.0915 €2017.09.16 - 2018.09.16
A fost valabil pînă la 2018.09.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.03.31 BOPI nr.03.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: