REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4283 
(13) C1

(21) a 2012 0007
(22) 06.01.2012

(41)  31.08.2013
(45)  30.04.2014
(47)  30.11.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.01.2018
(51) 
Int. Cl: C12H 1/00 (2006.01)
C12H 1/12 (2006.01)
A23L 3/32 (2006.01)
C07C 29/141 (2006.01)
C25B 3/04 (2006.01)
C25B 9/06 (2006.01)
C25B 9/08 (2006.01)
C25B 11/03 (2006.01)
C25B 11/06 (2006.01)
C25B 11/08 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; STIŢIUC Mihail, MD; NENNO Vladimir, MD; STURZA Rodica, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a distilatului alcoolic şi dispozitiv de realizare a acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.01.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.10.020 €2012.01.06 - 2013.01.06
22014.10.020 €2013.01.06 - 2014.01.06
32014.10.020 €2014.01.06 - 2015.01.06
42014.10.020 €2015.01.06 - 2016.01.06
52014.10.020 €2016.01.06 - 2017.01.06
62016.12.2115 €2017.01.06 - 2018.01.06
A fost valabil pînă la 2018.01.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.08.31 BOPI nr.08.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.08.31 BOPI nr.08.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: