REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4194 
(13) C1

(21) a 2012 0009
(22) 23.01.2012

(41) 
(45)  31.01.2013
(47)  31.08.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.01.2017
(51) 
Int. Cl: C07C 47/55 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
A61K 31/055 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; CĂPĂŢÎNĂ Tatiana, MD; CIUMACOV Iurie, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; PETRENKO Petr, MD; CODIŢĂ Gheorghe, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Compus coordinativ trinuclear al cuprului: tris{µ-[3,5-dibromo-2-hidroxibenziliden-4′-(piridin-2-il)-tiosemicarbazido(2-)]cupru} hidrat, care manifestă activitate antimicotică faţă de Candida albicans
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.02.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.07.190 €2012.01.23 - 2013.01.23
22013.07.190 €2013.01.23 - 2014.01.23
32013.07.190 €2014.01.23 - 2015.01.23
42013.07.190 €2015.01.23 - 2016.01.23
52013.07.190 €2016.01.23 - 2017.01.23
A fost valabil pînă la 2017.01.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.10.31 BOPI nr.10.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.07.31 BOPI nr.07.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: