REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4217 
(13) C1

(21) a 2012 0010
(22) 23.01.2012

(41) 
(45)  30.04.2013
(47)  30.11.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.01.2018
(51) 
Int. Cl: C12P 3/00 (2006.01)
C01B 3/02 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
C07C 13/62 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07C 35/12 (2006.01)
C07C 13/21 (2006.01)
C07C 403/24 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere anaerobă a biohidrogenului din deşeuri organice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.01.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.10.040 €2012.01.23 - 2013.01.23
22013.10.040 €2013.01.23 - 2014.01.23
32013.10.040 €2014.01.23 - 2015.01.23
42013.10.040 €2015.01.23 - 2016.01.23
52013.10.040 €2016.01.23 - 2017.01.23
62016.12.2115 €2017.01.23 - 2018.01.23
A fost valabil pînă la 2018.01.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.09.30 BOPI nr.09.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.08.31 BOPI nr.08.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: