REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4186 
(13) C1

(21) a 2012 0019
(22) 20.02.2012

(41) 
(45)  30.11.2012
(47)  30.06.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.02.2018
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
C12N 9/24 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LUPAŞCU Galina, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD; SAŞCO Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Fusarium gibbosum - producătoare de proteaze acide şi neutre, xilanaze şi b-glucozidaze
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.02.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.06.050 €2012.02.20 - 2013.02.20
22013.06.050 €2013.02.20 - 2014.02.20
32013.06.050 €2014.02.20 - 2015.02.20
42013.06.050 €2015.02.20 - 2016.02.20
52013.06.050 €2016.02.20 - 2017.02.20
62017.02.1015 €2017.02.20 - 2018.02.20
A fost valabil pînă la 2018.02.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.09.30 BOPI nr.09.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.08.31 BOPI nr.08.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Inventator
Nr. ,data deciziei4781, 2012.04.17
Date iniţialeDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janeta, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD
Date finaleDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janeta, MD; LUPAŞCU Galina, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD; SAŞCO Elena, MD