REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4238 
(13) C1

(21) a 2012 0021
(22) 23.02.2012

(41) 
(45)  30.06.2013
(47)  31.01.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.02.2017
(51) 
Int. Cl: G06K 1/12 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
Inventator(i):  ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a marcajului individual cu utilizarea nanoparticulelor şi procedeu de identificare a produselor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.02.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.12.065 €2012.02.23 - 2013.02.23
22013.12.065 €2013.02.23 - 2014.02.23
32014.02.125 €2014.02.23 - 2015.02.23
42015.03.175 €2015.02.23 - 2016.02.23
52016.08.247,5 €2016.02.23 - 2017.02.23
A fost valabil pînă la 2017.02.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.09.30 BOPI nr.09.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.09.30 BOPI nr.09.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: