REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4201 
(13) C1

(21) a 2012 0030
(22) 21.03.2012

(41) 
(45)  28.02.2013
(47)  30.09.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.03.2018
(51) 
Int. Cl: C07D 209/02 (2006.01)
C07D 209/34 (2006.01)
C07D 209/56 (2006.01)
C07D 209/96 (2006.01)
C07C 13/04 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 255/47 (2006.01)
C07C 255/08 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SUCMAN Natalia, MD; MACAEV Fliur, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a derivaţilor carbonitrilici ai spiro[ciclopropan-oxindolilor]
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.03.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.01.310 €2012.03.21 - 2013.03.21
22013.01.310 €2013.03.21 - 2014.03.21
32013.01.310 €2014.03.21 - 2015.03.21
42013.01.310 €2015.03.21 - 2016.03.21
52013.01.310 €2016.03.21 - 2017.03.21
62017.10.2622,5 €2017.03.21 - 2018.03.21
A fost valabil pînă la 2018.03.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.10.31 BOPI nr.10.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.11.30 BOPI nr.11.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: