REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4209 
(13) C1

(21) a 2012 0036
(22) 30.03.2012

(41) 
(45)  31.03.2013
(47)  31.10.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.03.2018
(51) 
Int. Cl: C07D 311/92 (2006.01)
C07B 33/00 (2006.01)
C07B 41/04 (2006.01)
C07C 35/36 (2006.01)
C07C 33/03 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  KULCIŢKI Veaceslav, MD; DUCA Gheorghe, MD; UNGUR Nicon, MD; SÎRBU Tatiana, MD; COLŢA Mihai, MD; GOLOSOV Irina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a sclareoloxidului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    30.03.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.05.200 €2012.03.30 - 2013.03.30
22013.05.200 €2013.03.30 - 2014.03.30
32013.05.200 €2014.03.30 - 2015.03.30
42013.05.200 €2015.03.30 - 2016.03.30
52013.05.200 €2016.03.30 - 2017.03.30
62017.03.1715 €2017.03.30 - 2018.03.30
A fost valabil pînă la 2018.03.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.10.31 BOPI nr.10.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.11.30 BOPI nr.11.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: