REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4196 
(13) C1

(21) a 2012 0040
(22) 27.04.2012

(41) 
(45)  28.02.2013
(47)  30.09.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.04.2017
(51) 
Int. Cl: A01N 63/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MUNTEANU Natalia, MD; TODERAŞ Ion, MD; MOLDOVAN Anna, MD; MALEVANCIUC Nadejda, MD; TODERAŞ Lidia, MD; RAILEAN Nadejda, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de bacterii Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki -bioinsecticid  pentru combaterea coleopterelor curculionoide
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.05.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.08.190 €2012.04.27 - 2013.04.27
22013.08.190 €2013.04.27 - 2014.04.27
32013.08.190 €2014.04.27 - 2015.04.27
42013.08.190 €2015.04.27 - 2016.04.27
52013.08.190 €2016.04.27 - 2017.04.27
A fost valabil pînă la 2017.04.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.11.30 BOPI nr.11.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.10.31 BOPI nr.10.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: