REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4214 
(13) C1

(21) a 2012 0054
(22) 18.06.2012

(41) 
(45)  30.04.2013
(47)  30.11.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.06.2018
(51) 
Int. Cl: C02F 1/74 (2006.01)
C02F 101/10 (2006.01)
C02F 103/06 (2006.01)
C01B 31/10 (2006.01)
C01B 31/12 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 38/70 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CIBOTARU Silvia, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Ion, RO; CREŢU Anca-Monica, RO; NISTOR Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de modificare a structurii poroase a cărbunelui activ impregnat cu Cu(II) şi utilizarea lui la purificarea apelor subterane de hidrogen sulfurat şi sulfuri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    18.06.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.03.220 €2012.06.18 - 2013.06.18
22013.03.220 €2013.06.18 - 2014.06.18
32013.03.220 €2014.06.18 - 2015.06.18
42013.03.220 €2015.06.18 - 2016.06.18
52013.03.220 €2016.06.18 - 2017.06.18
62017.06.2215 €2017.06.18 - 2018.06.18
A fost valabil pînă la 2018.06.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.02.28 BOPI nr.02.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.01.31 BOPI nr.01.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăClase
Publicat BOPI nr.06.2013