REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4193 
(13) C1

(21) a 2012 0056
(22) 22.06.2012

(41) 
(45)  31.01.2013
(47)  31.08.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.06.2018
(51) 
Int. Cl: A61D 19/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A61P 15/08 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŢURCANU Ştefan, MD; GULEA Aurelian, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BÂRCĂ Maria, MD; DIDILICĂ Ina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Stimulator al spermatogenezei la cocoşi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    02.07.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.07.180 €2012.06.22 - 2013.06.22
22013.07.180 €2013.06.22 - 2014.06.22
32013.07.180 €2014.06.22 - 2015.06.22
42013.07.180 €2015.06.22 - 2016.06.22
52013.07.180 €2016.06.22 - 2017.06.22
62017.06.1315 €2017.06.22 - 2018.06.22
A fost valabil pînă la 2018.06.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.02.28 BOPI nr.02.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.01.31 BOPI nr.01.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: