REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4271 
(13) C1

(21) a 2012 0060
(22) 17.07.2012

(41) 
(45)  31.01.2014
(47)  31.08.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.07.2015
(51) 
Int. Cl: G06K 1/00 (2011.01)
G06K 1/12 (2011.01)
B23K 26/00 (2011.01)
B23K 26/08 (2011.01)
Titular(i):   GRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
Inventator(i):  GRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a marcajului de identificare pe un suport metalic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    17.07.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.04.105 €2012.07.17 - 2013.07.17
22014.04.105 €2013.07.17 - 2014.07.17
32014.06.135 €2014.07.17 - 2015.07.17
A fost valabil pînă la 2015.07.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.02.29 BOPI nr.02.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.01.31 BOPI nr.01.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: