REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4216 
(13) C1

(21) a 2012 0063
(22) 15.08.2012

(41) 
(45)  30.04.2013
(47)  30.11.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.08.2017
(51) 
Int. Cl: C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  USATÎI Agafia, MD; MOLODOI Elena, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; BORISOVA Tamara, MD; FULGA Ludmila, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de drojdii Saccharomyces cerevisiae - producătoare de manani
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.10.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.01.200 €2012.08.15 - 2013.08.15
22013.01.200 €2013.08.15 - 2014.08.15
32013.01.200 €2014.08.15 - 2015.08.15
42013.01.200 €2015.08.15 - 2016.08.15
52013.01.200 €2016.08.15 - 2017.08.15
A fost valabil pînă la 2017.08.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.04.30 BOPI nr.04.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.03.19 BOPI nr.03.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: