REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4224 
(13) C1

(21) a 2012 0068
(22) 06.04.2012

(41) 
(45)  31.05.2013
(47)  31.12.2013
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  06.04.2023
(51) 
Int. Cl: C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; ADAJUC Victoria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae  pentru producerea vinurilor albe seci aromate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2012 0059   Data:   06.04.2012
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.09.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.11.150 €2012.04.06 - 2013.04.06
22013.11.150 €2013.04.06 - 2014.04.06
32013.11.150 €2014.04.06 - 2015.04.06
42013.11.150 €2015.04.06 - 2016.04.06
52013.11.150 €2016.04.06 - 2017.04.06
62017.03.1415 €2017.04.06 - 2018.04.06
72018.03.3015 €2018.04.06 - 2019.04.06
82019.06.2515 €2019.04.06 - 2020.04.06
92020.08.1815 €2020.04.06 - 2021.04.06
102021.03.1715 €2021.04.06 - 2022.04.06
112022.03.0725 €2022.04.06 - 2023.04.06
A fost valabil pînă la 2023.04.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.12.31 BOPI nr.12.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: