REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4235 
(13) C1

(21) a 2012 0074
(22) 06.09.2012

(41) 
(45)  30.06.2013
(47)  31.01.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.09.2017
(51) 
Int. Cl: F03B 3/12 (2006.01)
F03B 3/14 (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
F03B 13/18 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD; CIOBANU Oleg, MD; DULGHERU Valeriu, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; VACULENCO Maxim, MD; GLADÎŞ Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Turbină hidraulică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    30.11.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.01.140 €2012.09.06 - 2013.09.06
22014.01.140 €2013.09.06 - 2014.09.06
32014.01.140 €2014.09.06 - 2015.09.06
42014.01.140 €2015.09.06 - 2016.09.06
52014.01.140 €2016.09.06 - 2017.09.06
A fost valabil pînă la 2017.09.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.04.30 BOPI nr.04.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.03.19 BOPI nr.03.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: