REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4249 
(13) C1

(21) a 2012 0086
(22) 12.10.2012

(41) 
(45)  31.08.2013
(47)  31.03.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.10.2020
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ŞCERBACOVA Tatiana, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma virens CNMN-FD-13  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    08.11.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.02.250 €2012.10.12 - 2013.10.12
22014.02.250 €2013.10.12 - 2014.10.12
32014.02.250 €2014.10.12 - 2015.10.12
42014.02.250 €2015.10.12 - 2016.10.12
52014.02.250 €2016.10.12 - 2017.10.12
62017.09.2715 €2017.10.12 - 2018.10.12
72017.09.2715 €2018.10.12 - 2019.10.12
82019.07.2515 €2019.10.12 - 2020.10.12
A fost valabil pînă la 2020.10.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.05.31 BOPI nr.05.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.04.30 BOPI nr.04.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: