REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4213 
(13) C1

(21) a 2012 0117
(22) 27.11.2012

(41) 
(45)  31.03.2013
(47)  31.10.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.11.2017
(51) 
Int. Cl: F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Turbină eoliană
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2012 0171   Data:   27.11.2012
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.12.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.09.130 €2012.11.27 - 2013.11.27
22013.09.130 €2013.11.27 - 2014.11.27
32013.09.130 €2014.11.27 - 2015.11.27
42013.09.130 €2015.11.27 - 2016.11.27
52013.09.130 €2016.11.27 - 2017.11.27
A fost valabil pînă la 2017.11.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.06.30 BOPI nr.06.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: