REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4234 
(13) C1

(21) a 2012 0124
(22) 20.12.2012

(41) 
(45)  30.06.2013
(47)  31.01.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.12.2017
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BOLOGA Olga, MD; COROPCEANU Eduard, MD; CLAPCO Steliana, MD; STRATAN Maria, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN-FD-12
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.12.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.01.140 €2012.12.20 - 2013.12.20
22014.01.140 €2013.12.20 - 2014.12.20
32014.01.140 €2014.12.20 - 2015.12.20
42014.01.140 €2015.12.20 - 2016.12.20
52014.01.140 €2016.12.20 - 2017.12.20
A fost valabil pînă la 2017.12.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.07.31 BOPI nr.07.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.07.31 BOPI nr.07.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: