REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4285 
(13) C1

(21) a 2013 0012
(22) 28.02.2013

(41) 
(45)  31.05.2014
(47)  31.12.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.02.2019
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
C12N 9/50 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; STRATAN Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Trichoderma koningii Oudemans - producătoare de proteaze acide, neutre şi alcaline
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.02.2013
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.12.020 €2013.02.28 - 2014.02.28
22014.12.020 €2014.02.28 - 2015.02.28
32014.12.020 €2015.02.28 - 2016.02.28
42014.12.020 €2016.02.28 - 2017.02.28
52014.12.020 €2017.02.28 - 2018.02.28
62018.02.0915 €2018.02.28 - 2019.02.28
A fost valabil pînă la 2019.02.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.09.30 BOPI nr.09.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: