REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4285 
(13) C1

(21) a 2013 0012
(22) 28.02.2013

(41) 
(45)  31.05.2014
(47)  31.12.2014
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  28.02.2019
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
C12N 9/50 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; STRATAN Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Trichoderma koningii Oudemans - producătoare de proteaze acide, neutre şi alcaline
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.02.2013
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.12.020 €2013.02.28 - 2014.02.28
22014.12.020 €2014.02.28 - 2015.02.28
32014.12.020 €2015.02.28 - 2016.02.28
42014.12.020 €2016.02.28 - 2017.02.28
52014.12.020 €2017.02.28 - 2018.02.28
62018.02.0915 €2018.02.28 - 2019.02.28
A fost valabil pînă la 2019.02.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.09.30 BOPI nr.09.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: