REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4288 
(13) C1

(21) a 2013 0017
(22) 02.04.2013

(41) 
(45)  30.06.2014
(47)  31.01.2015
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.04.2020
(51) 
Int. Cl: C02F 1/64 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C02F 9/04 (2006.01)
C02F 9/08 (2006.01)
C02F 103/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD; CAŢER Raisa, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat, ioni de fier (II) şi mangan (II)  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    02.04.2013
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.05.230 €2013.04.02 - 2014.04.02
22014.05.230 €2014.04.02 - 2015.04.02
32014.05.230 €2015.04.02 - 2016.04.02
42014.05.230 €2016.04.02 - 2017.04.02
52014.05.230 €2017.04.02 - 2018.04.02
62018.04.0215 €2018.04.02 - 2019.04.02
72019.03.2115 €2019.04.02 - 2020.04.02
A fost valabil pînă la 2020.04.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2021.10.31 BOPI nr.10.2021
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: