REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4278 
(13) C1

(21) a 2013 0026
(22) 30.04.2013

(41) 
(45)  31.03.2014
(47)  31.10.2014
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  30.04.2019
(51) 
Int. Cl: C07F 15/06 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C07D 401/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CIOBĂNICĂ Olga, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; BOUROŞ Polina, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Compusul bis { bis(dimetilglioximato)cloro } - µ - 3 -formilpiridinizonicotinoilhidrazonă-di-cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    30.04.2013
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.09.100 €2013.04.30 - 2014.04.30
22014.09.100 €2014.04.30 - 2015.04.30
32014.09.100 €2015.04.30 - 2016.04.30
42014.09.100 €2016.04.30 - 2017.04.30
52014.09.100 €2017.04.30 - 2018.04.30
62018.04.0215 €2018.04.30 - 2019.04.30
A fost valabil pînă la 2019.04.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.11.30 BOPI nr.11.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: