REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4301 
(13) C1

(21) a 2013 0036
(22) 12.06.2013

(41) 
(45)  31.08.2014
(47)  31.03.2015
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.06.2018
(51) 
Int. Cl: C07H 17/04 (2006.01)
C07H 3/02 (2006.01)
C07D 311/94 (2006.01)
C07D 303/02 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01N 43/20 (2006.01)
C07H 1/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MASCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD; GUREV Angela, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   1-epi-5-O-alozilantirinozida pentru tratarea seminţelor de salată verde
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    12.06.2013
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12015.02.100 €2013.06.12 - 2014.06.12
22015.02.100 €2014.06.12 - 2015.06.12
32015.02.100 €2015.06.12 - 2016.06.12
42015.02.100 €2016.06.12 - 2017.06.12
52015.02.100 €2017.06.12 - 2018.06.12
A fost valabil pînă la 2018.06.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.02.28 BOPI nr.02.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.01.31 BOPI nr.01.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: