REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4303 
(13) C1

(21) a 2013 0041
(22) 05.07.2013

(41) 
(45)  30.09.2014
(47)  30.04.2015
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.07.2018
(51) 
Int. Cl: C07F 15/06 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C07D 251/70 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  GUSINA Liudmila, MD; RUDIC Valeriu, MD; DRAGANCEA Diana, MD; CEPOI Liliana, MD; BULHAC Ion, MD; RUDI Liudmila, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Bis(dimetilglioximato)cloro(izonicotinoilhidrazonă-2-hidroxi-1-naftaldehidă)cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    05.07.2013
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.07.310 2013.07.05 - 2014.07.05
22014.07.310 2014.07.05 - 2015.07.05
32014.07.310 2015.07.05 - 2016.07.05
42014.07.310 2016.07.05 - 2017.07.05
52014.07.310 2017.07.05 - 2018.07.05
A fost valabil pînă la 2018.07.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.02.28 BOPI nr.02.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.01.31 BOPI nr.01.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: