REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4290 
(13) C1

(21) a 2013 0054
(22) 05.08.2013

(41) 
(45)  31.07.2014
(47)  28.02.2015
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.08.2021
(51) 
Int. Cl: A61K 9/06 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  GONŢA Alexandru, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; ŢÂMBALIUC Nina, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Cremă antimicrobiană şi antioxidantă pentru tratamentul afecţiunilor cutanate inflamatorii  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    05.08.2013
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.11.260 €2013.08.05 - 2014.08.05
22014.11.260 €2014.08.05 - 2015.08.05
32014.11.260 €2015.08.05 - 2016.08.05
42014.11.260 €2016.08.05 - 2017.08.05
52014.11.260 €2017.08.05 - 2018.08.05
62018.06.2915 €2018.08.05 - 2019.08.05
72019.07.2215 €2019.08.05 - 2020.08.05
82020.08.0415 €2020.08.05 - 2021.08.05
A fost valabil pînă la 2021.08.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.03.31 BOPI nr.03.2022
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2023.05.31 BOPI nr.05.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: