REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4327 
(13) C1

(21) a 2013 0079
(22) 22.10.2013

(41) 
(45)  28.02.2015
(47)  30.09.2015
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.10.2018
(51) 
Int. Cl: C07D 249/14 (2006.01)
C07C 13/47 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CUCICOVA Caleria, MD; RUDIC Valeriu, MD; ARÎCU Aculina, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; SECARA Elena, MD; VALUŢA Ana, MD; BARBĂ Alic, MD; MISCU Vera, MD; VLAD Pavel, MD; CHIRIAC Tatiana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Compusul 1-(D8,13-biciclohomofarnesenoil)-3-amino-1,2,4-triazol şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu utilizarea acestuia  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.10.2013
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12015.04.280 €2013.10.22 - 2014.10.22
22015.04.280 €2014.10.22 - 2015.10.22
32015.04.280 €2015.10.22 - 2016.10.22
42015.04.280 €2016.10.22 - 2017.10.22
52015.04.280 €2017.10.22 - 2018.10.22
A fost valabil pînă la 2018.10.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.04.30 BOPI nr.04.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăRezumat Rom
Publicat BOPI nr.06.2015
EratăRezumat Rus
Publicat BOPI nr.06.2015
EratăRezumat Eng
Publicat BOPI nr.06.2015