REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4313 
(13) C1

(21) a 2013 0091
(22) 29.11.2013

(41) 
(45)  31.12.2014
(47)  31.07.2015
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.11.2018
(51) 
Int. Cl: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C07F 15/04 (2006.01)
C07C 281/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; COVALI Alexandr, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; BOLOGA Olga, MD; VEREJAN Ana, MD; BULHAC Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.11.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12015.06.080 €2013.11.29 - 2014.11.29
22015.06.080 €2014.11.29 - 2015.11.29
32015.06.080 €2015.11.29 - 2016.11.29
42015.06.080 €2016.11.29 - 2017.11.29
52015.06.080 €2017.11.29 - 2018.11.29
A fost valabil pînă la 2018.11.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: