REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4354 
(13) C1

(21) a 2014 0025
(22) 11.03.2014

(41) 
(45)  30.06.2015
(47)  30.04.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.03.2019
(51) 
Int. Cl: F16H 1/28 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
F16H 3/50 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; MALCOCI Iulian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Transmisie planetară precesională (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    11.03.2014
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.04.060 €2014.03.11 - 2015.03.11
22016.04.060 €2015.03.11 - 2016.03.11
32016.04.060 €2016.03.11 - 2017.03.11
42016.04.060 €2017.03.11 - 2018.03.11
52016.04.060 €2018.03.11 - 2019.03.11
A fost valabil pînă la 2019.03.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.11.30 BOPI nr.11.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: