REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4397 
(13) C1

(21) a 2014 0030
(22) 28.03.2014

(41)  30.09.2015
(45)  31.01.2016
(47)  31.08.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.03.2019
(51) 
Int. Cl: H02M 5/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dmitrii, MD; TÎRŞU Mihai, MD; GOLUB Irina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Regulator de fază trifazat cu transformator
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.05.2014
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.08.090 €2014.03.28 - 2015.03.28
22016.08.090 €2015.03.28 - 2016.03.28
32016.08.090 €2016.03.28 - 2017.03.28
42016.08.090 €2017.03.28 - 2018.03.28
52016.08.090 €2018.03.28 - 2019.03.28
A fost valabil pînă la 2019.03.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.11.30 BOPI nr.11.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.10.31 BOPI nr.10.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: