REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4465 
(13) C1

(21) a 2014 0089
(22) 22.08.2014

(41)  29.02.2016
(45)  31.01.2017
(47)  31.08.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.08.2020
(51) 
Int. Cl: G01N 21/78 (2006.01)
C12N 9/04 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; SENICOVSCAIA Irina, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de determinare a activităţii dehidrogenazei în biomasă la fermentare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.08.2014
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.07.105 €2014.08.22 - 2015.08.22
22017.08.010 €2015.08.22 - 2016.08.22
32017.08.010 €2016.08.22 - 2017.08.22
42017.08.010 €2017.08.22 - 2018.08.22
52017.08.010 €2018.08.22 - 2019.08.22
62017.08.010 €2019.08.22 - 2020.08.22
A fost valabil pînă la 2020.08.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.08.31 BOPI nr.08.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.02.28 BOPI nr.02.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: