REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4379 
(13) C1

(21) a 2014 0111
(22) 09.10.2014

(41) 
(45)  30.11.2015
(47)  30.06.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.10.2017
(51) 
Int. Cl: B60R 21/00 (2006.01)
B60R 21/02 (2006.01)
Titular(i):   VALCOV Victor, MD;
Inventator(i):  VALCOV Victor, MD;
Reprezentant:   ŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   VALCOV Victor, MD;
(54) Titlul:   Sistem de securitate pentru evitarea scufundării mijlocului de transport terestru
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    09.10.2014
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.02.045 €2014.10.09 - 2015.10.09
22016.02.045 €2015.10.09 - 2016.10.09
32016.08.225 €2016.10.09 - 2017.10.09
A fost valabil pînă la 2017.10.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.06.30 BOPI nr.06.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: