REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4423 
(13) C1

(21) a 2015 0001
(22) 13.01.2015

(41) 
(45)  31.05.2016
(47)  31.12.2016
Brevet valabil 
Valabil până la:  13.01.2021
(51) 
Int. Cl: G01N 27/12 (2006.01)
C01G 3/02 (2006.01)
Titular(i):   POSTICA Vasile, MD;
Inventator(i):  POSTICA Vasile, MD; TROFIM Viorel, MD; ABABII Nicolai, MD; ŞONTEA Victor, MD; LUPAN Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   POSTICA Vasile, MD;
(54) Titlul:   Senzor de gaze pe baza oxizilor semiconductori (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    24.02.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.11.115 €2015.01.13 - 2016.01.13
22016.11.115 €2016.01.13 - 2017.01.13
32016.11.115 €2017.01.13 - 2018.01.13
42017.12.1415 €2018.01.13 - 2019.01.13
52018.11.2315 €2019.01.13 - 2020.01.13
62019.12.2345 €2020.01.13 - 2021.01.13
Valabil pînă la 2021.01.13
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: