REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4421 
(13) C1

(21) a 2015 0004
(22) 20.01.2015

(41) 
(45)  31.05.2016
(47)  31.12.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.01.2020
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
Inventator(i):  UNGUREANU Laurenţia, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de microalgă verde Oocystis borgei  - sursă de glucide  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.01.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.06.120 €2015.01.20 - 2016.01.20
22016.11.300 €2016.01.20 - 2017.01.20
32016.11.300 €2017.01.20 - 2018.01.20
42017.06.120 €2018.01.20 - 2019.01.20
52016.11.300 €2019.01.20 - 2020.01.20
A fost valabil pînă la 2020.01.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2020.11.30 BOPI nr.11.2020
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2021.07.31 BOPI nr.07.2021
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: