REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4399 
(13) C1

(21) a 2015 0029
(22) 19.02.2015

(41) 
(45)  29.02.2016
(47)  30.09.2016
Brevet valabil 
Valabil până la:  19.02.2020
(51) 
Int. Cl: A61K 31/345 (2006.01)
C07D 307/70 (2006.01)
A61K 31/79 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; DUCA Gheorghe, MD; FILIP Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    19.02.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.08.230 €2015.02.19 - 2016.02.19
22016.08.230 €2016.02.19 - 2017.02.19
32016.08.230 €2017.02.19 - 2018.02.19
42016.08.230 €2018.02.19 - 2019.02.19
52016.08.230 €2019.02.19 - 2020.02.19
A fost valabil pînă la 2020.02.19
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: